Aktualności
06-03-2019 INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY
W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności dla zamówienia pt. : Elektrownia fotowoltaiczna o mocy...
więcej
05-02-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności dla zamówienia pt. : Elektrownia fotowoltaiczna o mocy...
więcej
24-08-2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamówienia: „Remont i wymiana okien w...
więcej
08-08-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności dla zamówienia...
więcej
serwisy internetowe strony internetowe