a a a

Chóry

Przy naszej parafii działają trzy chóry: centralny, żeński oraz najłodszy - dziecięco - młodzieżowy. Dyrygentami chórów są:

  • Sawa Ostapczuk - chór centralny
  • Elżbieta Kondrusik-Fiedorczuk - chór żeński
  • Ewelina Ostapczuk - chór dziecięco-młodzieżowy

Chór dziecieco-młodzieżowy posiada własną strona na facebooku'u na której można śledzić poczynania najmłodszych chórzystów.

Do każdego z chórów można dołączyć w każdej chwili. Wystarczy skontaktować się z dyrygentem po niedzielnej Boskiej Liturgii.

serwisy internetowe strony internetowe