a a a

Duchowieństwo

Proboszcz - ks. mitrat mgr Mikołaj Ostapczuk

Ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk urodził się 16 grudnia 1951 roku w Rakowiczach. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie otrzymał z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora święcenia diakońskie (29.05.1972) oraz kapłańskie (11.06.1972). Pierwszą parafią ks. Mikołaja był parafia św. Marii Magdaleny w Elblągu i św. Onufrego w Pasłęku. Następnie w latach 1982 – 83 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, natomiast od 1983 do 1990 r. był proboszczem parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Zabłudowie. Od 1 września 1990 r. jest proboszczem parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku.

Ks. Mikołaja Ostapczuk jest ponadto zastępcą dziekana okręgu gródeckiego, kapelanem rolników oraz członkiem metropolitalnej komisji do spraw zabytków. Był wieloletnim opiekunem zarządu centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Za pracę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, w tym prawem noszenia mitry w 2009 oraz orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia i orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. 

 


 

Wikariusz - ks. Dariusz Sulima 


 

 

serwisy internetowe strony internetowe