a a a

Multimedia

W zakładce "Multimedia", postaramy się umieszczać zdjęcia oraz filmy z uroczystości w naszej parafii.

Mamy nadzieję, że z czasem utworzy to kronikę parafialną. Postaramy się także zamieścić utwory cerkiewne w wykonianiu naszych chórów.

serwisy internetowe strony internetowe