a a a
2013-12-28

Nowy zarząd naszego bractwa

27-ego grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Gródku. W spotkaniu uczestniczyli gródeccy bractwowicze oraz delegacje z zarządu centralnego i diecezji białostocko-gdańskiej.

Całość rozpoczęła się wspólną modlitwą w cerkwi. Odsłużony został akatyst ku czci Bogurodzicy. Następnie wszyscy udali się do parafialnej świetlicy. Na początku głos zabrał opiekun bractwa ks. Mikołaj Ostapczuk, który przywitał gości oraz wszystkich uczestników spotkania. Podziękował on ustępującemu zarządowi oraz poprosił o zabranie głosu przedstawicieli zarządu diecezjalnego Kseni Kacejko oraz zarządu centralnego Anny Kosackiej. Prezentację multimedialną z działalności bractwa w latach  2010-2013 przedstawił dotychczasowy przewodniczący Radosław Kulesza. Po prezentacji rozpoczęto zgłaszanie kandydatur i wybory. Po burzliwych obradach i podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną (w składzie: Anna Kosacka oraz Michał Uścinowicz) nowy zarząd przedstawia się następująco:

  • przewodniczący – Krzysztof Szeremeta,
  • zastępca – Monika Szymaniuk,
  • skarbnik – Radosław Kulesza,
  • kronikarz – Maria Sajewska,
  • członek zarządu ds. sportu Grzegorz Kondratowicz,
  • członek zarządu – Klaudia Salik.

Do głosowania przystąpiło 19 osób. Na zakończenie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

Ustępujący zarząd w składzie: Radosław Kulesza, Joanna Adamczyk oraz Krzysztof Szeremeta pragnie podziękować za dotychczasową współpracę i wyrozumiałość ks. Mikołajowi oraz życzyć owocnej pracy nowym członkom zarządu. „Boh w pomoszcz!”

fot. Michał Uścinowicz

(rk)

 

serwisy internetowe strony internetowe