a a a
2016-03-21

Poświęcenie nowych ikon i kiotów

 

Po zakończeniu Boskiej Liturgii w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odbył się uroczysty molebień na pamiątkę Triumfu Prawosławia, który Cerkiew właśnie dzisiaj wspomina. Na zakończenie molebna zostały poświęcone nowe ikony w dębowych kiotach: Gródecka Ikona Matki Bożej oraz św. Jana Teologa. Poświęcenia dokonał proboszcz o. Mikołaj Ostapczuk. Gródecka

 Ikona Matki Bożej niegdyś kopia Wieleńskiej Ikony Matki Bożej znajdowała się w Gródku i była szczególnie czczona. Dokładnej data ofiarowania kopii Wileńskiej Ikony Matki Bożej nie jest znana. Można przypuszczać, że w latach 1572-1578 ofiarował ją syn Aleksandra Chodkiewicza - Grzegorz. W księdze wizytacji dziekańskich gródeckiej cerkwi z 1773 roku można przeczytać, że była to ikona w koszulce srebrnej i przystosowana do przenoszenia w trakcie procesji. Odnotowana również, że przy ikonie wisiały liczne wota ofiarne. W Po pierwszej Wojnie Światowej losy ikony są niezeznane.

Święty Apostoł Jan Teolog można powiedzieć, że jest patronem ziemi gródeckiej, ponieważ ok. 1490 roku Aleksander Chodkiewicz zbudował monaster i cerkiew właśnie ku czci św. Jana Teologa. Była to pierwsza cerkiew na tych terenach. Do monasteru i cerkwi, która była pod wezwaniem Świętego Jana Teologa sprowadził mnichów z góry Athos (inna wersja podaje, iż mnisi do monasteru w Gródku sprowadzeni byli z Kijowa). Dwa lata później mnisi otrzymują pozwolenie na przeniesienie monasteru w inne, bardziej ustronne miejsce - nad rzekę Supraśl. Dało to początek powstania monasteru i miasta Supraśl.

Oba kioty wykonał ręcznie w dębie Leon Naumiuk, parafianin i Członek Rady parafialnej w parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Pełni funkcję konserwatora zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu. Mówi, że całe życie pracuje w drewnie, od najwcześniejszych lat. Pan Leon jest synem wybitnego artysty-rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka, tworzącego w Kaniukach na Podlasiu.

Ikony natomiast napisały siostry z Monasteru w Zwierkach.

Całkowity koszt wykonania kiotów i napisania ikon wyniósł 42 tyś zł.

Z całego serca dziękujemy parafianom i sponsorom. Bez Państwa, dalszy kult Gródeckiej Ikony Matki Bożej oraz św. ap. Jana Teologa w naszej cerkwi nie byłby możliwy.

tekst i foto: Radosław Kulesza

na podstawie:
1. "Święte miejsca i cudowne ikony" - o. Grzegorz Sosna i m. Antonina Troc-Sosna
2. www.bacieczki.cerkiew.pl/

 

Więcej zdjęć: tutaj

 

 

 

 

 

 

serwisy internetowe strony internetowe