a a a
2023-09-25

KONCERT MUZYKI CERKIEWNEJ Z OKAZJI ROKU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W GRÓDKU

Rok 2023 został ustanowiony przez Sejm rokiem profesora Jerzego Nowosielskiego. Z tej okazji parafia prawosławna Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku zorganizowała Koncert Muzyki Cerkiewnej.

Na początku lat 50-tych ks. Włodzimierz Doroszkiewicz, przyszły metropolita, zaproponował prof. Adamowi Stalony – Dobrzańskiemu pracę przy wystroju wnętrza nowo budowanej cerkwi w Gródku. Uznany już krakowski profesor zaprosił do swego zespołu m.in.  prof. Nowosielskiego. Prace nad polichromią trwały w latach 1951-54. Była to pierwsza poważna wspólna realizacja krakowskiego duetu, zarazem ich debiut na Podlasiu i w świątyni prawosławnej.

W ramach koncertu wystąpiło pięć zaproszonych chórów:

·         Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku – dyrygent Ewelina Ostapczuk

·         Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku – dyrygent Marta Muszyńska

·         Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach – dyrygent Iwo Cyunczyk

·         Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim – dyrygent Marta Zińkiewicz

·         Męski Chór Wojskowy „Stratos” z Warszawy – dyrygent ks. ppłk Łukasz Godun

Tego dnia Gródecka Cerkiew zapełniła się wiernymi oraz gośćmi z okolicznych parafii. Po wstępie ks. prot. Jana Kojły, wszystkich zebranych przywitał proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk, który wyraził swoją wdzięczność tym, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia. Wyrazy podziękowania przekazał pani Katarzynie Koryckiej –  kierownikowi Referatu Mniejszości Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

Koncert Muzyki Cerkiewnej był współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Współorganizator Powiat Białostocki- Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz swoją pomoc finansową przekazało Nadleśnictwo Waliły.

Parafia Prawosławna w Gródku wyraziła wdzięczność za pomoc w organizacji tego wydarzenia:

·         ks. prot. Janowi Kojło – za prowadzenie koncertu

·         Wójtowi Gminy Gródek Wiesławowi Kulesza za prezenty dla dyrygentów

·         Sławomirowi Nazarukowi (Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego) oraz Annie Grycuk (Radna Powiatu Białostockiego) za pomoc w otrzymaniu dofinansowania koncertu.

·         Bractwu Młodzieży Prawosławnej w Gródku za pomoc techniczną

·         Michałowi Grześ za transmisję online koncertu

·         Barbarze Kułakowskiej oraz Państwu Barbarze i Wiaczesławowi Markowskim za poczęstunek.

 

ks. Dariusz Sulima


serwisy internetowe strony internetowe