a a a
2024-05-14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Remont elewacji na dzwonnicy zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku"

iNFORMACJA O WYBORZE OFERTY: 

https://www.grodek.pl/images/inwestycje/ZABYTKI_-_cerkiew_w_Gr%C3%B3dku/Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

 

serwisy internetowe strony internetowe