a a a
2019-02-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności dla zamówienia

pt. : Elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej do 40 kW na potrzeby własne obiektu cerkwi Parafii Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia N. M. P. w Gródku.

 

LINK do OGŁOSZENIA


 

serwisy internetowe strony internetowe